ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Sale!

ชีทสรุปราม LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

42 ฿ 41 ฿

Sale!

ชีทสรุปราม LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ประกอบด้วย
บทที่ 1 สารสนเทศ
บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ
บทที่ 3 ห้องสมุดดิจิตอล
บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 7 เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
บทที่ 9 การศึกษาค้นคว้า
บทที่ 10 การทำรายงาน
บทที่ 11 การรวบรวมบรรณานุกรม
บทที่ 12 การจัดรูปเล่มรายงาน

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook