ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Sale!

ชีทสรุปราม ACC1101 (AC 101) หลักการบัญชี 1

42 ฿ 41 ฿

Sale!

ชีทสรุปราม ACC1101 (AC 101) หลักการบัญชี 1

ประกอบด้วย

บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี
บทที่ 2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี
บทที่ 3 ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน
บทที่ 4 การวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 5 การบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ
บทที่ 6 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่าย สินค้า
บทที่ 7 รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ
บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook