ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ชีทสรุปคำบรรยาย LAW 2116 (LAW 2016) กฎหมายธุรกิจ

65 ฿

ชีทสรุปคำบรรยาย LAW 2116 (LAW 2016) กฎหมายธุรกิจ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 นิติกรรมและสัญญา
บทที่ 1 นิติกรรม
บทที่ 2 สัญญา
ส่วนที่ 2 องค์กรธุรกิจ
บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 5 บริษัทจำกัด
บทที่ 6 บริษัทมหาชนจำกัด
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
บทที่ 7 กฎหมายเเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บทที่ 8 กฎหมายทะเบียนพาณิชย์
บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่นจำกัด บริษัทจำกัด
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
บทที่ 10 กฎหมายการบัญชี
บทที่ 11 กฎหมายวิชาชีพบัญชี
ตัวอย่างแนวข้อสอบ 2 ภาคล่าสุด

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook