ตารางติว ภาค 1/60 และ ซ่อม 2,S/59

ตารางติว
ภาค 1/60 และ ซ่อม 2,S/59

พี่กุ้ง ENG:EN (ค่าติว 1,000 บาท)
พี่สมพร SUPER ENG (ค่าติว 1,000 บาท)
โต้ง ACC:FIN (ค่าติว 1,500 บาท)

 

พี่ต้น ACC (ค่าติว 1,000 บาท)
ดำ ACC (ค่าติว 1,000 บาท)
เกียว ECO (ค่าติว 1,000 บาท)
พี่แบงค์ APR:INT:MTH (ค่าติว 1,000 บาท)
พี่แบงค์ RUS (ค่าติว 1,000 บาท)
พี่วาสนา MGT (ค่าติว 500 บาท)
พี่หนึ่ง POL:LAW (ค่าติว 500 บาท)
พี่หนึ่ง วิชาพื้นฐาน (ค่าติว 500 บาท)

เรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2-3 ปี

“คอร์สบริหารการเรียน

ให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียน-ลงทะเบียน ดูแลตลอดหลักสูตร

ปรึกษาและวางแผนการเรียน-ลงทะเบียน


รับสอนส่วนตัว (Private) ติดต่อพี่กุ้ง 081-496-9907,081-334-2585


คอร์สทางด่วนพิเศษ

ACC ทุกเล่ม FIN ทุกเล่ม ENG ทุกเล่ม POL ทุกเล่ม LAW ทุกเล่ม MCS ทุกเล่ม MGT ทุกเล่ม และวิชาอื่นๆ โทร.ปรึกษา

081-496-9907,081-334-2585

ตารางติว สรุป ซ่อม Summer/59

พี่กุ้ง ENG:EN (ค่าติว 300 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
ENG1001 (EN101) 24 – 25 พ.ค. 17.00 – 20.00 27 พ.ค. B
ENG1002 (EN102) 20 – 21 พ.ค. 10.00 – 13.00 24 พ.ค. B
ENG2001 (EN201) 20 – 21 พ.ค. 18.00 – 20.00 25 พ.ค. A
ENG2002 (EN202) 20 – 21 พ.ค. 13.00 – 16.00 26 พ.ค. B
นอกเหนือจากเวลานี้ ปรึกษาพี่กุ้ง 081-4969907

รับประกันผ่าน 1,000% ติดต่อ 081-496-9907

พี่สมพร (Super ENG) (ค่าติว 300 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
ENG2102 (EN204) 7 พ.ค. 17.00 – 20.00 28 พ.ค. A
ENG2401 (EN205) 23 – 24 พ.ค. 12.00 – 17.00 26 พ.ค. A
ENG3301 (EN306) 23 – 24 พ.ค. 09.30 – 12.00 25 พ.ค. A
ENG3401 (EN305) 27 – 28 พ.ค. 13.00 – 17.00 30 พ.ค. A
ENG4401 (EN405) 25 – 26 พ.ค. 16.30 – 20.00 28 พ.ค. B
ENS3403 (EN323) 27 – 28 พ.ค. 17.00 – 20.00 30 พ.ค. B
ENG2402 (EN206) 27 – 28 พ.ค. 09.30 – 13.00 30 พ.ค. B
ENL3104 (LI313) 23 – 24 พ.ค. 17.00 – 20.00 26 พ.ค. A

พี่แบงค์ (ค่าติว 300 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
CEN2101 27 – พ.ค. 12.00 – 18.00 29 พ.ค. B
MTH1103 21 – พ.ค. 12.00 – 18.00 23 พ.ค. B
STA2016 20 – พ.ค. 12.00 – 18.00 23 พ.ค. A
วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
ACC1101 (AC101) ติวเฉพาะสมาชิก
ACC1102 (AC102)
ACC2134 (AC234) 20 – 21 พ.ค. 10.00 – 17.00 พ.ค. A
FIN2101 (MB203) ติวเฉพาะสมาชิก

พี่เกียว (ค่าติว 500 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
ECO103 (EC113) ติวเฉพาะสมาชิก
ECO1101 (EC111)
ECO1102 (EC112)
ECO2102 (EC202)

พี่หนุ่ม (ค่าติว 500 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
ACC1102 21 – 22 พ.ค. 11.00 – 20.00 26 พ.ค. A
FIN2101 25 – 26 พ.ค. 11.00 – 20.00 27 พ.ค. A
POL1101 28 พ.ค. 11.00 – 20.00 30 พ.ค. B

พี่แบงค์ (ค่าติว 300 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
RUS1001 28 พ.ค. 12.00 – 18.00 30 พ.ค. A
RUS1002 23 พ.ค. 12.00 – 18.00 25 พ.ค. A
RUS2001 25 พ.ค. 12.00 – 18.00 27 พ.ค. A
RUS2002 22 พ.ค. 12.00 – 18.00 24 พ.ค. B

พี่วาสนา (ค่าติว 300 บาท)

วิชา วันติว เวลาติว วันสอบ
APR3107 (BA306) 18 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT2102 (GM303) 19 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT2201 (GM416) 18 พ.ค. 13.30 – 15.20
MGT3101 (GM419) 24 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3102 (GM306) 18 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3203 (GM307) 22 พ.ค. 08.30 – 15.30
MGT3204 (GM422) 21 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3205 (GM407) 19 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3301 (GM302) 18 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT3302 (GM311) 19 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT3303 (GM409) 21 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3304 (GM312) 18 พ.ค. 15.30 – 17.00
MGT3305 (GM411) 26 พ.ค. 13.30 – 15.20
MGT3306 (GM412) 20 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3307 (GM414) 25 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3308 (GM418) 26 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT3309
MGT3401 (GM322) 20 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT3402 (GM420) 24 พ.ค. 13.30 – 15.20
MGT3403 (GM421) 20 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3404 (GM423) 20 พ.ค. 13.00 – 15.20
MGT3405 (GM316) 21 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT3406 (GM323) 20 พ.ค. 15.30 – 17.00
MGT3407 (GM321) 24 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT3408 (GM214) 26 พ.ค. 09.30 – 11.20
MGT3409 (GM424) 24 พ.ค. 15.30 – 17.00
MGT4004 (BA307) 21 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT4007 (GM406) 21 พ.ค. 11.30 – 13.20
MGT4206 (GM403) 19 พ.ค. 15.30 – 17.20
MGT4207 (GM408) 19 พ.ค. 13.30 – 15.20
MGT4208 (GM417) 26 พ.ค. 15.30 – 17.00
MGT4209 (GM425) 20 พ.ค. 11.30 – 13.20
FIN2101 (MB203)
FIN2203 (MB303) 21 พ.ค. 15.30 – 17.00

พี่หนึ่ง (ค่าติว 300 บาท)

วิชา เวลาติว เวลาติว วันสอบ
LAW3016 (LW318) 20 – 21 พ.ค. 13.00 – 18.00 26 พ.ค. B
POL2110 (PS293) 21 พ.ค. 14.00 – 16.00 28 พ.ค. A
POL3101 (PS316) 21 พ.ค. 16.00 – 18.00 28 พ.ค. B
POL3102 (PS333) 20 พ.ค. 14.00 – 16.00 27 พ.ค. B
POL2301 (PA210) 20 พ.ค. 16.00 – 17.00
STA1003 (ST103) 20 – 21 พ.ค. 13.00 – 18.00 30 พ.ค. B

เรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2-3 ปี

“คอร์สบริหารการเรียน

ให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียน-ลงทะเบียน ดูแลตลอดหลักสูตร

ปรึกษาและวางแผนการเรียน-ลงทะเบียน


รับสอนส่วนตัว (Private) ติดต่อพี่กุ้ง 081-496-9907,081-334-2585


คอร์สทางด่วนพิเศษ

ACC ทุกเล่ม FIN ทุกเล่ม ENG ทุกเล่ม POL ทุกเล่ม LAW ทุกเล่ม MCS ทุกเล่ม MGT ทุกเล่ม และวิชาอื่นๆ โทร.ปรึกษา

081-496-9907,081-334-2585

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook