คอร์สติวออนไลน์ Facebook Live

ลิงค์กลุ่มติว

คอร์สติว ออนไลน์

Facebook Live

วิชา ติวเตอร์ ลิงค์
คอร์ส ปกติ
ENG 1001 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG1001RU/
ENG 1002 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG1002RU/
ENG 2001 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2001RU/
ENG 2002 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2002RU/
ENG 2202 พี่สมพร https://www.facebook.com/groups/ENG2202RU/
ENG 2401 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2401RU/
ENG 2401 พี่สมพร https://www.facebook.com/groups/ENG2401aRU/
ENG 2402 พี่สมพร https://www.facebook.com/groups/ENG2402RU/
ENG 3104 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENS3104RU/
ENG 3401 พี่สมพร https://www.facebook.com/groups/ENG3401RU/
ENG 4401 พี่สมพร https://www.facebook.com/groups/ENG4401RU/
คอร์ส สรุป
ENG 1001 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG1001RUs/
ENG 1002 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG1002RUs/
ENG 2001 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2001RUs/
ENG 2002 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2002RUs/
คอร์ส Summer
ENG 1001 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG1001RUsum/
ENG 1002 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG1002RUsum/
ENG 2001 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2001RUsum/
ENG 2002 พี่กุ้ง https://www.facebook.com/groups/ENG2002RUsum/